Augustinus
  De Genesi ad litteram
     LIBER DUODECIMUS. In quo de paradiso et tertio coelo quo raptus est Paulus, deque multiplici visionum genere disputatur.
      CAPUT PRIMUM. - De paradiso locus Apostoli examinandus.
      CAPUT II. - Apostolum potuisse nescire an extra corpus paradisum viderit, si vidit in ecstasi.
      CAPUT III. - Apostolus certus se vidisse tertium coelum, incertus quomodo viderit.
      CAPUT IV. - Vere tertium coelum fuisse illud quo raptus est Apostolus. Difficultas quomodo Apostolus certus sit de coelo viso, et incertus de modo quo visum fuit.
      CAPUT V. - Eadem difficultas enodatur.
      CAPUT VI. - Visionum genera tria.
      CAPUT VII. - Genera visionum: corporale, spirituale, intellectuale. Corporale proprie et translate. Spirituale pluribus modis.
      CAPUT VIII. - Unde spirituale dicitur visionum genus secundum.
      CAPUT IX. - Prophetiam ad mentem pertinere.
      CAPUT X. - Intellectuale genus visionis.
      CAPUT XI. - Corporalem visionem referri ad spiritualem, hanc vero ad intellectualem.
      CAPUT XII. - Corporalis et spiritualis visio.
      CAPUT XIII. - An insit in anima vis divinationis.
      CAPUT XIV. - Intellectualis visio non fallit. In aliis falli non semper est perniciosum.
      CAPUT XV. - Somnia venerea sine peccato contingere.
      CAPUT XVI. - Corporalium similitudines a spiritu in seipso formari.
      CAPUT XVII. - Similitudines animo expressae unde innotescant daemonibus. Visiones quaedam mirae. Phrenetici. Puer aegrotans.
      CAPUT XVIII. - De visionum causis.
      CAPUT XIX. - Unde nascantur visiones.
      CAPUT XX. - Visa quae a corpore occasionem habent, non tamen exhiberi a corpore.
      CAPUT XXI. - Visa corporalibus similia in quae anima rapitur, non ideo esse naturae diversae.
      CAPUT XXII. - Quomodo contingant visa illa, ex quibus divinationes occulto instinctu seu casu factae.
      CAPUT XXIII. - Spiritualem naturam, ubi tam multis causis similitudines corporalium formentur, in nobis existere.
      CAPUT XXIV. - Visionem intellectualem spirituali, spiritualem corporali praestare.
      CAPUT XXV. - Solam intellectualem visionem non fallere.
      CAPUT XXVI. - Raptus animae duplex, spirituali visione et intellectuali.
      CAPUT XXVII. - Quo genere visionis Deus a Moyse visus.
      CAPUT XXVIII. - Tertium coelum et paradisum de quo Apostolus, posse intelligi tertium genus visionis.
      CAPUT XXIX. - An ut plures coeli, ita in spirituali et intellectuali visione plures gradus.
      CAPUT XXX. - In spirituali genere visionis alia visa quasi divina, alia humana.
      CAPUT XXXI. - In intellectuali visione alia sunt quae in anima videntur, aliud lumen quo ipsa illustratur. Lumen animae Deus.
      CAPUT XXXII. - Anima corpore exuta quo feratur.
      CAPUT XXXIII. - De inferis quaestio. Animam esse incorpoream. Sinus Abrahae.
      CAPUT XXXIV. - De Paradiso et tertio coelo quo raptus est Paulus.
      CAPUT XXXV. - Resurrectio corporum ad perfectam beatitudinem animae cur sit necessaria.
      CAPUT XXXVI. - Tria visionum genera quomodo erunt in beatis.
      CAPUT XXXVII. - Sententia quorumdam de tertio coelo.


Home      Up one level